Despre partaj

Constituie operatiunea juridica prin care se impart bunurile asupra carora partile au un drept de proprietate comuna. Aceste bunuri comune pot proveni din casatorie dupa un proces de divort (bunurile fostilor soti), dintr-o succesiune / mostenire sau din orice alt fapt (concubinaj) sau act juridic prin care s-au dobandit drepturi de proprietate comuna.

Prezenta partilor in procesul de partaj nu este obligatorie, acestea putand fi reprezentate de un avocat bun. Din acest punct de vedere, reprezentarea partilor aflate in strainatate este posibila in baza incheierii unui contract de asistenta juridica intre client si un cabinet de avocat.

Costuri Partaj

Constau in taxa de timbru care se calculeaza procentual la valoarea declarata de parti a bunurilor supuse impartelii. Pe langa taxa de timbru, in conditiile formularii partajului prin avocat se va achita un onorariu avocatial raportat la complexitatea dosarului respectiv.

Partaj Judiciar

In cazul in care partile nu cad de acord cu privire la modalitatea de partajare a bunurilor proprietate comuna partajul se poate dispune doar de catre un judecator, printr-o hotarare judecatoreasca data in baza probelor administrate de catre parti. Asistenta/reprezentarea avocatiala in cadrul unui astfel de proces este extrem de importanta intrucat hotararea judecatoreasca poate varia foarte mult in folosul sau detrimentul patilor. Astfel, in ceea ce priveste partajul bunurilor comune dupa divort instanta va stabili cotele de contributie ale sotilor la dobandirea bunurilor supuse impartelii, putand hotara inclusiv ca toate bunurile sa fie atribuite unui singur sot (o cota de 100%). Ca urmare, modalitatea de formulare a cererilor si probelor in cadrul unui proces de partaj trebuie facuta intr-un mod cat mai profesionist pentru obtinerea unui rezultat cat mai bun printr-o hotarare judecatoreasca de partaj. Rolul avocatului este cu atat mai important cu cat mijloacele de proba in cadrul unor astfel de dosare merg de la inscrisuri pana la interogatorii si martori.

Noua procedura civila prevede o procedura speciala a partajului judiciar in art.979-995 Cod Procedura Civila. Potrivit acesteia daca partile nu ajung la o intelegere (partaj amiabil) sau nu incheie o tranzactie, judecatorul va stabili in prima faza masa succesorala (bunurile supuse partajarii), calitatile de coproprietari ale partilor, precum si datoriile pe care partile le au unele fata de celelalte rezultate din coproprietate. Atunci cand este vorba de impartirea mostenirii se vor stabili si datoriile autorului, sarcinile acesteia precum si debitele si creantele dintre autor si succesori.

Partaj voluntar

Se poate realiza prin invoiala partilor, atunci cand se inteleg cu privire la modalitatea de impartire a bunurilor, prin incheierea unui act in fata notarului public sau in cadrul unui proces civil prin incheierea unei tranzactii.

Impartirea bunurilor comune

Atribuirea efectiva a acestora se va face de regula in natura, judecatorul avand in vedere pentru aceasta de natura bunurilor, domiciliul si ocupatia partilor, inclusiv daca unii dintre coproprietari au facut adus imbunatatiri sau au edificat constructii (spre exemplu in cazul in care se impart terenuri, imobiliare). Daca un anumit bun (de regula teren / casa / apartament / auto) nu poate fi impartit in natura (sau daca prin impartire i-ar scadea semnificativ valoarea economica), instanta poate atribui provizoriu bunul in totalitatea sa unui singur coproprietar, la cererea acestuia in timpul procedurii succesorale, obligandu-l sa achite celorlalti suma de bani - sulta - aferenta cotei parti detinute de fiecare dintre parti. In cazul in care nu se achita sulta in termenele stabilite de judecator, sau daca nici unul dintre coproprietari nu solicita atribuirea in natura, instanta va proceda la vanzarea la licitatie a bunurilor, prin intermediul executorului judecatoresc. Partile pot conveni ca vanzarea sa nu se faca sub un anumit pret, sau sa se faca la orice pret. In cazul in care nu se reuseste vanzarea la licitatie, instanta poate proceda la atribuirea in natura la bunurilor nevandute la cererea partilor sau poate decide inchiderea dosarului.

De retinut ca hotararea de partaj are efect constitutiv de drepturi, constituind titlu executoriu si putand fi executata silita chiar daca instanta nu a dispus in mod expres predarea lucrurilor!